Ще се опитаме да ти го кажем възможно най-деликатно. За теб е фикс идея единствено да получаваш удоволствие. Не само че пренебрегваш необходимостта на партньора ти да се наслаждава на половия акт, но и си склонна дори да го критикуваш, когато те подкани да поемаш инициативата. Не забравяй, че за секс са нужни двама, и се опитай да преосмислиш ролята си под завивките.