Ти си родена, за да бъдеш под светлината на прожекторите. Наясно си със своите силни и слаби страни и нищо не може да разклати самооценката ти. Браво, самоувереността ти е вдъхновяваща!