Няма двойка на света, която може да ви победи.

Вие сте сякаш създадени от едно и също тесто.

Допълвате се и всички около вас знаят, че вие ще продължите да живеете щастливо.