Ти си човек, чийто живот е една непрекъсната битка срещу нечестността, непочтеността и лъжата.

Личност, държаща личните си проблеми настрана, когато трябва да изяви достойно професионалните си качества.

Но внимавай – всеки има нужда от подкрепата и разбирането на близък, когато му е тежко, включително и ти.